Παρασκευή, Φεβρουαρίου 21, 2014

Από τον άγιο Πορφύριο

Photo by Panagiotis Filippou :  http://www.flickr.com/photos/mediterraneaaan/5735723081/sizes/l/in/photostream/
Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις,
ώστε να μπορεί να μεταδώσει
το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του...


Πρέπει να βλέπομε το καθετί με αγαθό τρόπο.

Τίποτα το κακό να μη σκεπτόμαστε
για τους άλλους.

Κι ένα βλέμμα κι ένας στεναγμός
επιδρά στους συνανθρώπους μας.

Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό.

Να έχομε μέσα στην ψυχή μας
αγαθότητα κι αγάπη·
αυτά να μεταδίδομε.

Να προσέχομε να μην αγανακτούμε
για τους ανθρώπους που
μας βλάπτουν, μόνο να
προσευχόμαστε γι’ αυτούς με αγάπη.

Ό,τι κι αν κάνει ο συνάνθρωπος μας,
ποτέ να μη σκεπτόμαστε κακό γι’ αυτόν.

Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά.

Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό.


(Άγιος Πορφύριος)

2 σχόλια: