Παρασκευή, Δεκεμβρίου 11, 2009

Η δοκιμασία - The trial


"Η δοκιμασία είναι μια ένδειξη ενός άλλου Βασιλείου στο οποίο ατενίζουμε. Εάν όντας χριστιανοί είμασταν "ευτυχείς" σε αυτήν τη ζωή, δεν θα χρειαζόμασταν την Βασιλεία των Ουρανών.


Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν ένα "εύκολο" και απλό μονοπάτι στη ζωή- ή έτσι φαίνεται από την εξωτερική εμφάνιση, ενώ σε άλλους, κάθετί φαίνεται περίπλοκο και δύσκολο. Μην αφήνεται αυτό να σας ενοχλεί. Φυσικά, από πνευματικής απόψεως, αυτοί οι οποίοι περνούν μια εποχή "χωρίς θλίψεις", βρίσκονται πιθανώς σε κίνδυνο!- ακριβώς γιατί χωρίς το στοιχείο της δοκιμασίας, μέσω της οποίας στέλνει ο Θεός οτιδήποτε, δεν υπάρχει πνευματικό όφελος ή πρόοδος. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από ότι γνωρίζουμε εμείς τον εαυτό μας, κι Αυτός έχει στείλει ό,τι μας χρειάζεται, ανεξάρτητα ίσως, από το τι εμείς σκεφτόμαστε!"

π. Σεραφείμ Ρόουζ.
----------------------------------------------------------------
"The trial is an indication of another Kingdom where we are staring. If being original Christians we were "happy" all the time in life would not need the Kingdom of Heaven.


Some people seem to have an "easy" and simple path in life-or so it seems just from the appearance, in others though, life seems complicated and difficult. Do not let this bother you. Of course, from the intellectual and spiritual standpoint, those who spend a period "without sorrows", are potentially at risk! - Precisely because without the element of the test, the trial, through with God sends anything to us, there is no spiritual benefit or progress. God knows better than we know ourselves, and He sent what we need, perhaps independently from what we think!"

F.Seraphem Rose.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου